Nieodpłatna pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

 • Dla osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • Dla młodzieży do 26. roku życia
 • Dla seniorów, którzy ukończyli 65. lat.
 • Dla kombatantów i weteraniów.
 • Dla osób uprawnionych do korzystania z Karty Dużej Rodziny.
 • Dla kobiet w ciąży, na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.
 • Dla każdego zagrożonego lub poszkodowanego:
  – katastrofa naturalną,
  – awarią techniczną,
  – klęską żywiołową.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • spraw cywilnych,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych (dotyczy kobiet w ciąży).

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • informacji o stanie prawnym i przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach,
 • wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych,
 • w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo – administracyjnym.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Więcej na: www.poznan.pl/pomocprawna

2017 Nieodpłatna pomoc prawna2017 Nieodpłatna pomoc prawna

Zapisz

Zapisz

Komunikaty