PBO 2020

Rusza kolejna edycja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Budżet obywatelski to proces, w trakcie którego mieszkańcy lokalnej wspólnoty bezpośrednio decydują o tym, jak rozdysponować cześć publicznego budżetu. Serdecznie Państwa zachęcamy do udziału w tegorocznym głosowaniu. Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu miasta Poznania na rok 2020.

Jak co roku, głosować będzie można również na projekty z naszego Osiedla:

  • X. 1 Budowa boiska wielofunkcyjnego
  • X. 5 Wiaty rowerowe dla Dębca
  • X. 8 Remont generalny zniszczonych schodów przy ul. Wiklinowej

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁOSOWANIA:

1. Głosowanie odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej na stronie:

https://budzet.um.poznan.pl/glosowanie

2. Głosowanie odbędzie się w terminie 27 września – 21 października (do godz. 12:00).

3. Projekty są wybierane w głosowaniu powszechnym. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec – osoba fizyczna zamieszkująca na ternie miasta Poznania.

4. Każdy mieszkaniec głosować może tylko raz.

5. Można oddać maksymalnie jeden głos na projekty ogólnomiejskie i maksymalnie dwa głosy na projekty rejonowe.

6. Głos będzie można oddać również w punkcie do głosowania, który zostanie uruchomiony w sobotę i niedzielę 28-29.09 w godz. 10:00 – 17:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Łozowej 77. W poprzednich latach punkt do głosowania umożliwił wielu osobom nie mającym dostępu do internetu oddać głos na dębieckie projekty.

Prezentujemy trzy projekty rejonowe dotyczące Dębca zgłoszone do PBO 2020.

Możesz zagłosować maksymalnie na dwa z nich!

X. 1 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

X. 5 WIATY ROWEROWE DLA DĘBCA

X. 8 REMONT GENERALNY ZNISZCZONYCH SCHODÓW PRZY UL. WIKLINOWA

Komunikaty