Rewitalizacja „Parku Lasek Dębiec”

Rada Osiedla Zielony Dębiec postanowiła wziąć udział w konkursie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2018 r. z wnioskiem „Rewitalizacja Parku Lasek Dębiec”. W ramach rewitalizacji parku mieszczącego się w sąsiedztwie Fortu IXa przewiduje się położenie nowej nawierzchni alejek przy zachowaniu dotychczasowego układu ciągów komunikacyjnych, uzupełnienie elementów małej architektury (m.in. o kosze na śmieci) i prace pielęgnacyjne w drzewostanie. Dochowaliśmy wszelkich starań aby udało się pozyskać dodatkowe środki w kwocie 100 tys. zł. W budżecie na 2018 r. zabezpieczyliśmy na ten cel kwotę 147 tys. zł.

W załączeniu pismo Przewodniczącego komisji konkursowej.

Dodatkowo Zarząd Osiedla wystosował pismo do zarządcy terenu Fortu IXa w sprawie zanieczyszczonej i zalanej fosy z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Piotr Ratajczak – pomysłodawca i autor wniosku „Rewitalizacja Parku Lasek Dębiec”

Komunikaty