Umów się nie czekaj – akcja Poznańskiego Centrum Świadczeń

Akcja Poznańskiego Centrum Świadczeń ,,Umów się nie czekaj’’ skierowana jest do mieszkańców miasta Poznania, którzy szybko i sprawnie bez oczekiwania w kolejce chcą złożyć wniosek o oferowane przez Centrum świadczenia. Akcja zakłada umówienie klienta na wizytę w Poznańskim Centrum Świadczeń w dogodnym dla niego terminie za pomocą miejskiej infolinii Poznań-Kontakt.

Akcja ma na celu zapewnienie płynności obsługi Klientów oraz skrócenie czasu oczekiwania na obsługę w Centrum. Jest to szczególnie ważne z uwagi na fakt, iż w okresie od sierpnia do listopada będzie można wnioskować o świadczenia na nowy czasookres. Już od sierpnia będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzinna 500+, świadczeń alimentacyjnych oraz rodzinnych na rok 2017/2018.

Szacujemy, iż w tym okresie w siedzibie Centrum może pojawić się nawet 80 tysięcy klientów.

Jednocześnie nadmieniam, że Poznańskie Centrum Świadczeń jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania, realizującą zadania z zakresu zabezpieczenia społecznego. Do zadań tych należy przyznawanie oraz wypłata mieszkańcom Poznania świadczeń rodzinnych, wychowawczych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz stypendiów dla uczniów. Ponadto Centrum zajmuje się dystrybucją kart dla rodzin wielodzietnych.

Szczegółowe informacje nt. świadczeń dostępne są dla Klientów na stronie internetowej pod adresem www.pcs-poznan.pl Telefoniczna informacja o świadczeniach dla Klientów jest realizowana przez POZnań Kontakt (tel. 61 646 33 44). 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Komunikaty