Rynek – przyszłość działki 39/8

W dniu 20.10.2017 odbyło się spotkanie Przewodniczącego Rady i Zarządu Osiedla z Prezydentem MP Panem Mariuszem Wiśniewskim w obecności Dyrektora WGN Pana Pawła Diakowicza w sprawie działki nr 39/8 przeznaczonej na sprzedaż.

W wyniku spotkania Pan Prezydent podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży przedmiotowej działki. Ustalono również że ROZD wystąpi z uchwałą do MPU o opracowanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Rada Osiedla wraz z WGN będzie w kontakcie i będzie prowadziła rozmowy nad przyszłością działki 39/8 oraz innych planach WGN w stosunku do działek na terenie Osiedla

Komunikaty