Kontakt

Przewodniczący Rady Osiedla:
Krzysztof Kempski – 602 643 991

Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Piotr Ratajczak – 694 903 912

Email:

Adres do korespondencji:
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
Osiedle Zielony Dębiec

Komunikaty