Rada Osiedla

Kadencja Rady Osiedla:
2019 – 2024

Przewodniczący Rady Osiedla:
Kempski Krzysztof – 602 643 991

Skład Rady Osiedla:
Bajbak Izabela, Bartkowiak Maciej, Bartz-Ciesielska Anna, Ciba Agnieszka, Dahlke Róża, Hoppe Mateusz, Kempski Krzysztof, Kmiećkowiak Anna, Mielcarek Robert, Mleczak Piotr, Poprawka Zuzanna, Przybył Tomasz, Ratajczak Piotr, Schmidt Justyna, Szczepaniak Piotr.

Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Ratajczak Piotr – 694 903 912

Skład Zarządu Osiedla:
Bartz-Ciesielska Anna, Ciba Agnieszka, Hoppe Mateusz, Poprawka Zuzanna, Ratajczak Piotr

Powołanie Osiedla:
LXXV/1065/V/2010z dnia 10/07/09

Statut Osiedla:
LXXVI/1113/V/2010z dnia 10/08/31

Siedziba:

Adres do korespondencji:
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20 61-706 Poznań
Osiedle Zielony Dębiec

Email:

Stała komisja Rady Osiedla Zielony Dębiec

  • Komisja Sportu i Rekreacji – sprawy rozpowszechniania sportu i rekreacji:Anna Kmiećkowiak, Tomasz Przybył, Justyna Schmidt

Komunikaty