Strefa mieszkańca

ZDROWIE

Pogotowie Ratunkowe
ul. Rycerska 10, 60-346 Poznań
telefon:

  • wypadki – 999 lub 112
  • nagłe zachorowania – 61 866 00 66

Centrum Medyczne HCP
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
61-485 Poznań
telefon: 61 22 74 200
strona: http://cmhcp.pl/

Strona miasta Poznania dotycząca zdrowia: www.poznan.pl/mim/ezdrowie

BEZPIECZEŃSTWO

Straż pożarna: 998 lub 112

Policja: 997 lub 112

Straż miejska: 986 lub SMS – 606 986 986 

TRANSPORT

OŚWIATA

ADMINISTRACJA

SKLEPY

CZAS WOLNY

Komunikaty